COVID-19: Kéo dài thời gian cách ly

COVID-19: Kéo dài thời gian cách ly

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với các trường hợp đủ điều kiện hết cách ly tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính.