Làm sâu sắc mối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc

Làm sâu sắc mối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Hàn Quốc tại khu vực và hoan nghênh Chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc nhằm làm sâu sắc quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc với ASEAN và khu vực Đông Nam Á.