100% trà và sữa tự nhiên, đó chính là Trà Sữa Macchiato Không Độ.