Cảnh báo trái phiếu bất động sản gia tăng rủi ro

Cảnh báo trái phiếu bất động sản gia tăng rủi ro

Trong tổng lượng phát hành trái phiếu quý I/2021, có đến 41% là trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo, trong đó có 7.000 tỷ đồng trái phiếu của doanh nghiệp BĐS. Các chuyên gia cảnh báo, điều này sẽ gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư.