Dạy nghề nông thôn ở Đầm Dơi có gì mới?

Dạy nghề nông thôn ở Đầm Dơi có gì mới?

Huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã mở nhiều lớp dạy các nghề ở lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất các mặt hàng truyền thống hoặc nghề mới đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp hàng nghìn lao động nông thôn có ...