Công ty chậm đóng BHYT bao lâu thì nhân viên bị khóa thẻ?

Công ty chậm đóng BHYT bao lâu thì nhân viên bị khóa thẻ?

Công ty của bà Đoàn Ngọc Quỳnh Tiên (Đà Nẵng) áp dụng thời hạn trả lương cho người lao động trước ngày 10 hàng tháng, thủ tục trích nộp BHXH theo quy định được hoàn tất sau ngày 10 hàng tháng và bị coi là chậm đóng BHXH. Vì vậy, sau 5 ngày đầu tiên ...