Lấy sức dân để xây dựng cho dân

Lấy sức dân để xây dựng cho dân

Với phương châm “lấy sức dân để xây dựng cho dân” . Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước (Quảng Nam) và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham ...
Liên kết website