Bánh ăn sáng Orion C’est bon Bông Lan Gạo, 100% ngon từ gạo vị trứng nướng