Bài bản công cuộc chuyển giao nhiệm kỳ

Bài bản công cuộc chuyển giao nhiệm kỳ

Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã kết thúc, hoàn thành trọng trách thực thi công cuộc chuyển giao nhiệm kỳ bài bản, đúng kế hoạch đề ra. Các kết quả bầu và phê chuẩn đều đạt con số trên 90%. Theo cùng đó là hàng loạt gương mặt mới.