THÁNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 2019

THÁNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 2019

Hiện nay, tình hình cháy, nổ ngày càng diễn biến rất phức tạp, nhất là cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà cao tầng, chợ, nhà xưởng sản xuất trong các khu công nghiệp, phương tiện giao ...
Liên kết website