Hot!!! Trên tay Bphone B86: 9 triệu cho chip snapdragon 675!!!!