Tiền mặt trở lại ngân hàng

Tiền mặt trở lại ngân hàng

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, trong tuần đầu tiên sau Tết Canh Tý vốn huy động của các TCTD trên địa bàn TP.HCM đã tăng bình quân 800 tỷ đồng mỗi ngày...