Vùng kinh tế trọng điểm đang “xuống sức”?

Vùng kinh tế trọng điểm đang “xuống sức”?

Để các vùng kinh tế trọng điểm thực sự trở thành vùng kinh tế trọng điểm, thì phải tháo bỏ các điểm nghẽn và cần phải có một quy hoạch vùng có chất lượng kèm theo những cơ chế và chính sách phù hợp và sự đầu tư thích đáng của Trung ương. Không có sự ...
Dòng tiền 'chảy' vào ngân hàng đang chậm lại

Dòng tiền 'chảy' vào ngân hàng đang chậm lại

Con số vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, dòng tiền đổ vào ngân hàng đang có dấu hiệu chậm lại. Đặc biệt, trong bối cảnh lạm phát ở Việt nam đang ở mức cao hơn so với khu vực, điều này dẫn đến nguy cơ dòng tiền đổ vào các kênh đầu cơ tăng ...