Sinh viên sư phạm lại được bao cấp!

Sinh viên sư phạm lại được bao cấp!

Theo chính sách mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo, học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt 36,3 triệu đồng/năm học.