Doanh nhân hiến kế - quốc gia hùng cường

Doanh nhân hiến kế - quốc gia hùng cường

Ngày 3/9/2019 website cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế” đã chính thức khai trương. “Hy vọng cuộc vận động này là một "Hội nghị ...
Liên kết website