Hỗ trợ doanh nghiệp: Cần đa dạng nguồn lực

Hỗ trợ doanh nghiệp: Cần đa dạng nguồn lực

“Việc hỗ trợ tín dụng là cần thiết nhưng phải duy trì điều kiện, tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn không chỉ cho giai đoạn này mà cho nhiều năm tới đây, hệ thống ngân hàng có an toàn, lành mạnh thì mới ...
Đầu tư ngoại hối

Đầu tư ngoại hối

NHNN luôn đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc quản lý theo quy định, đảm bảo được khả năng thanh toán quốc tế và mục tiêu sinh lời trong đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước.