Everest Education được đầu tư 4 triệu USD

Everest Education được đầu tư 4 triệu USD

Everest Education - một công ty khởi nghiệp tại Việt Nam đã gọi vốn 4 triệu USD từ Quỹ Hendale Capital có trụ sở tại Hong Kong và Viet Capital có văn phòng tại Singapore. Khoản đầu tư cũng có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư cá nhân.
Tập đoàn TLM: Tiên phong kiến tạo giá trị xanh cho cộng đồng

Tập đoàn TLM: Tiên phong kiến tạo giá trị xanh cho cộng đồng

Lấy con người làm trung tâm và kinh doanh phụng sự xã hội chính là mục tiêu và động lực thúc đẩy TLM tiên phong kiến tạo những giá trị xanh cho cộng đồng. Không chỉ mang đến môi trường xanh sinh thái mà còn hướng con người tới những giá trị cao hơn: “sống xanh” hơn mỗi ngày.
Định hướng phát triển các khu đô thị như thế nào?

Định hướng phát triển các khu đô thị như thế nào?

Lúc này rất cần đặt ra các tiêu chí trong phát triển các khu đô thị mới về “xanh”, “thông minh”, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… Mặt khác, định vị các khu đô thị mới cần được phân tích theo các yếu tố địa kinh tế sao cho bảo đảm chất lượng đô thị hóa cao.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu thêm hình thức thanh toán cho nhà đầu BT

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu thêm hình thức thanh toán cho nhà đầu BT

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung thêm hình thức thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án BT đã được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 14/6/2019: "Xác định rõ phạm vi áp dụng dự án BT và nghiên cứu phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán trực tiếp cho các công trì...
Liên kết website