Thêm nhiều quy định bảo vệ nhà đầu tư

Thêm nhiều quy định bảo vệ nhà đầu tư

Với đa số ý kiến đại biểu tán thành, chiều 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Dự án Luật Chứng khoán sửa đổi. Luật Chứng khoán sửa đổi được thông qua gồm 10 chương 135 điều với nhiều điểm mới được bổ ...
Liên kết website