Kido ra sao sau 5 năm bán mảng bánh kẹo?

Kido ra sao sau 5 năm bán mảng bánh kẹo?

Kido chưa thể tạo được biên lợi nhuận 50% như thời kỳ còn mảng bánh kẹo. Tập đoàn phải đối mặt với bài toán tăng phần lợi nhuận thuộc cổ đông kiểm soát. Doanh nghiệp đã có được vị thế nhất định trong ...