BIDV là ngân hàng thứ 18 áp dụng Basel II

BIDV là ngân hàng thứ 18 áp dụng Basel II

Ngày 29/11/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2505 chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai áp dụng Thông tư 41 kể từ ngày 1/12.
Liên kết website